Informacija apie parengtą Tarptautinio Palangos oro uosto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Paskelbta: 2019-02-15

Paskelbta: vasario 15, 2019

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius, tel. 8 52 739326, faksas 8 52 329122, el. p. info@ltou.lt.
Ataskaitos rengėjai: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, I. Kanto g. 25, Kaunas LT-44296, tel. +370 682 53605, el. p. info@tka.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas – Tarptautinis Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga.
PŪV aprašymas: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatomi teritorijų naudojimo reglamentai, planuojamas optimalus planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklas, nurodomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, suformuojama optimali urbanistinė struktūra, numatomos priemonės gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymas atliekamas Tarptautiniam Palangos oro uostui ir jame vykdomai veiklai: aviacinių ir neaviacinių paslaugų teikimui. SAZ nustatyta pagal aplinkos triukšmo lygį, kurį lemia orlaivių eismas, pagal prognozinę 2028 m. (po 10 m.) situaciją. SAZ ribos sutampa su oro uosto teritorijos ribomis. Privatūs sklypai, gyvenamosios paskirties pastatai į SAZ zoną nepatenka. Siekiant kontroliuoti orlaivių eismo sukeliamą triukšmą SAZ ribose, vykdomi ilgalaikiai orlaivių eismo triukšmo lygio matavimai, rengiami triukšmo žemėlapiai.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2019 m. vasario 20 d. iki kovo 8 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Palangos savivaldybės patalpose (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 4 aukšte. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti pas ataskaitos rengėjus UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67, 410 kabinete, Kaune, iš anksto susitarus tel. +370 607 23980) ir VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros patalpose (I. Kanto g. 25, Kaune, iš anksto susitarus tel. +370 682 53605). Ataskaitos santrauka skelbiama rengėjų internetiniuose puslapiuose www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“) ir www.ktti.lt (rubrikoje „Skelbimai“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 8 d. 17 val. veiklos vykdymo vietoje, Tarptautiniame Palangos oro uoste, antrame aukšte esančioje susirinkimų salėje, adresu: Liepojos pl. 1, Palanga.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjams UAB „Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas arba VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai, el. p. info@tka.lt, I. Kanto g. 25, p. d. 2082, Kaunas LT-44296, tel. +370 682 53605, iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34, faks. (8 46) 41 03 35, el. p. klaipeda@nvsc.lt.

Peržiūrėti:
PLQ-PVSV-santrauka
SAZ brėžinys