Informacija apie parengtą planuojamos UAB „Liūtukas ir Ko“ veiklos plėtros, adresu Alovės g. 15, Kaune poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2020-09-07

Paskelbta: rugsėjo 7, 2020

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Liūtukas ir Ko“, Alovės g. 15, LT-46344 Kaunas, tel./faksas +370 37 391 665, el. p. info@liutukas.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Planuojama UAB „Liūtukas ir Ko“ veiklos plėtra, adresu Alovės g. 15, Kaune.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Liūtukas ir Ko“ šaldytų kulinarinių pusgaminių gamybos plėtrai nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ). Plėtros metu numatoma pastatyti naują pastatą, skirtą produkcijos gamybai ir sandėliavimui, siekiant padidinti gamybos apimtis.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2020 m. rugsėjo 8 d. iki rugsėjo 23 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Aleksoto seniūnijos patalpose (Veiverių g. 132, Kaunas). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. rugsėjo 23 d. 18:00 val. planuojamos veiklos vykdymo vietoje, adresu Alovės g. 15, Kaune.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas,  el. paštu  info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Peržiūrėti santrauką: PVSV_Liutuko pletra_SANTRAUKA_3