Informacija apie parengtą UAB „Detaja“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo, adresu P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime, Marijampolės savivaldybėje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2020-09-16

Paskelbta: rugsėjo 16, 2020

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Detaja“, Petro Katiliaus g. 24B, Katiliškiai, LT-68463 Marijampolė, tel. +370 625 40445, el.p. uabdetaja@gmail.com.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Detaja“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas, adresu P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime, Marijampolės savivaldybėje.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas atliekų tvarkymo veiklai, planuojant surinkti, apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP) ir naudotų transporto detalių bei mazgų pardavimui.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. iki spalio 5 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Šunskų  seniūnijos patalpose (adresu Varpo g. 32, Šunskai, Marijampolės sav). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune), iš anksto susitarus telefonu. Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. spalio 5 d 18:00 val. planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietoje (patalpos, adresu P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime).

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas,  el. paštu  info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Peržiūrėti santrauką: SANTRAUKA PVSV_Detaja