Informacija apie parengtą Panevėžio rajono Liberiškio ŽŪB plėtros, adresu Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k., Dvaro g. 1, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-05-03

Paskelbta: gegužės 3, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Panevėžio rajono Liberiškio ŽŪB, Naujamiesčio g. 1, Liberiškio k., LT-38330 Panevėžio r., tel. +370 612 38123, el. paštas liberiskis@gmail.com.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Panevėžio rajono Liberiškio ŽŪB plėtra, adresu Panevėžio r. sav., Naujamiesčio  sen., Liberiškio k., Dvaro g. 1.

Vieta (adresas): Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Naujamiesčio seniūnija, Liberiškio kaimas, Dvaro g. 1.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – pieninių galvijų auginimo žemės ūkio bendrovei planuojant padidinti galvijų skaičių ir rekonstruojant, pastatant su tuo susijusius statinius, įrenginius.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. gegužės 5 d. iki gegužės 22 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Naujamiesčio seniūnijos patalpose (adresu S. Nėries g. 14, LT-5340 Naujamiesčio mstl., Panevėžio r., tel. (8 45) 59 97 44, 59 95 44). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. gegužės 22 d. 17:00 val. Liberiškio ŽŪB administracinėse patalpose, adresu Naujamiesčio g. 1. Liberiškio k., Panevėžio r.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

vSprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45, el. p. panevezys@nvsc.lt

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaita, priedai