Informacija apie parengtą Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2019-12-13

Paskelbta: gruodžio 13, 2019

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., tel. +370 699 11140, faksas: +370 347 47121, el. p. okainiu.zub@gmail.com.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Kėdainių r. Okainių Žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių kaimas, Truskavos sen., Kėdainių r. sav.
PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas Okainių Žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtrai ir modernizacijai, siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui bei grūdų auginimui, džiovinimui. Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta išvada 2018-11-07 Nr. (30.2)-A4(e)-2179, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2019 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. sausio 6 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Truskavos seniūnijos patalpose (adresu Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. sausio 6 d. 17:30 val. Okainių ŽŪB administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.).
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Peržiūrėti: PVSV SANTRAUKA_Okainių fermos plėtra_patikslinta