Informacija apie parengtą Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimo Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k., poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Paskelbta: 2020-12-20

Paskelbta: gruodžio 21, 2020

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Benefaktor“, juridinio asmens kodas 305534769, Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas, tel. 8 697 33333 el. p. uab.benefaktor@gmail.com.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, www.ekostruktura.lt,  tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k.

 Vieta: Kauno r. sav., Batniavos seniūnija, Virbaliūnų kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV programa galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ (programos aktyvi internetinė nuoroda: https://ekostruktura.lt/1oldweb//wp-content/uploads/2020/12/PAV-programa_karjeras.pdf).

 Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.

Peržiūrėti programą spausti čia: PAV programa_karjeras