Informacija apie parengtą Keturių vėjo jėgainių Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Keturkaimio kaime statybos ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2021-08-02

Paskelbta: rugpjūčio 2, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Venka“, Vilkaviškio g. 31, Mažučiai, LT-70478 Vilkaviškio r., +37068796215, el. paštas venckuukis@gmail.com.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Keturių vėjo jėgainių Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Keturkaimio kaime statyba ir eksploatavimas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – keturioms vėjo elektrinėms.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. rugpjūčio 5 d. iki rugpjūčio 19 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. rugpjūčio 19 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/gQkEav6 arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje (jungtis prie susirinkimo spausti čia).

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: VE PVSV_4 VE 2 zona su Priedais_2