Informacija apie parengtą Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo, išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-07-20

Paskelbta: liepos 20, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, juridinio asmens kodas 135897557, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis https://ekostruktura.lt/.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas, išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Spausdinta Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. liepos 25 d. iki rugpjūčio 24 d. darbo dienomis, darbo valandomis Skirsnemunės seniūnijos patalpose adresu Nemuno g.33, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav., tel. 8 447) 47 131.

Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2023 m. rugpjūčio 24 d. 17:00 val. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/zwpb5JPT arba paspaudus susirinkimo nuorodą (prisijungti prie susirinkimo).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Susipažinti su PAV ataskaita (aktuali versija 2023-09-15):  ATASKAITA, 1-2 priedai (neviešinama), 3-4 priedai, 5-6 priedai, 7-9 priedai, 10-11 priedai, 12 priedas, 13 priedas, 14-15 priedai, priedai 16-21.