Informacija apie parengtą keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2021-08-16

Paskelbta: rugpjūčio 16, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Valnanera“, Rausvės g. 26, Ramoniškiai, LT-70303 Vilkaviškio r., +37061587110, el. paštas i.valuckiene@gmail.com.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – keturioms vėjo elektrinėms pagal Aplinkos apsaugos agentūros išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (2021-08-09 Nr. (30.2)-A4E-9254) „Šešių vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statybai ir eksploatavimui“ priimtą pirmą variantą.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 2 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. rugsėjo 2 d.17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/rQPWobr arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje. Prisijungti prie susirinkimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: Ataskaita PVSV_4 iš 6VE vienuoliktoje zonoje, Priedai sujungti sunumeruoti