Informacija apie parengtą Iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2022-10-14

Paskelbta: spalio 14, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vašuokėnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304960164, Pušyno g. 18A, Vaidlonių k. Troškūnų sen., Anykščių r. sav., LT-29300, tel. +37068011140, el. paštas anyksciuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Pastaba. Pakabės kaime vėjo elektrinė nebeplanuojama (poveikio aplinkai vertinimo metu buvo atsisakyta).

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Spausdinta Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. spalio 17 d. iki lapkričio 16 d. darbo dienomis, darbo valandomis Troškūnų seniūnijos patalpose (adresu Vytauto g. 2, Troškūnai, tel. 8 381 56 389) ir Viešintų seniūnijos patalpose (adresu Televizijos g. 4, Viešintos, tel. (8 381) 47 474).

Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2022 m. lapkričio 16 d. 17:00 val. Anykščių rajono savivaldybės patalpose III aukšte esančioje 304 salėje (adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, tel. 8 381 58035) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/7BoI983  arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje (prisijungti prie susirinkimo spausti čia).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Susipažinti su PAV ataskaita (ataskaitos versija atnaujinta 2023-09-01):  Ataskaita, priedai 1-3, priedas 4, priedai 5-6, priedai 7-8 (triukšmas, šešėliai), priedai 9-10, priedas 11 (neviešinamas), priedas 12, priedas 13, priedai 14-16, priedas 17, priedai 18-19, priedai 20-21, priedai 22-23.