Informacija apie parengtą Galvijų ūkio plėtros Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Krokialaukio seniūnijoje, Alytaus rajono savivaldybėje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2018-09-24

Paskelbta: rugsėjo 24, 2018

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Vidmantas Navickas, V. Žadeikos g. 2, Daugirdų k., Krokialaukio sen., Alytaus raj., tel. +370 615 43448, el. p. v.v.navickai@gmail.com.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Galvijų ūkio plėtra Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Krokialaukio seniūnijoje, Alytaus rajono savivaldybėje.
PŪV aprašymas: poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas atliekamas planuojamam plėsti galvijų ūkiui (nuo esamų 273 sutartinių gyvulių iki 438 sutartinių gyvulių), adresu Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Krokialaukio seniūnijoje, Alytaus rajono savivaldybėje. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui bei grūdų auginimui, džiovinimui.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. iki spalio 10 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Krokialaukio sen. patalpose (adresu Vytauto g. 1, Krokialaukio mstl., Alytaus raj.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti PŪV vykdymo vietoje (Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Alytaus raj. ) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 10 d. 18 val. veiklos vykdymo vietoje, adresu: Žadeikos g. 2, Daugirdų k.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, tel. (8 315) 51 182, el. p. alytus@nvsc.lt.

Peržiūrėti: SANTRAUKA PVSV_Galvijų ūkis Daugirdų k