Informacija apie parengtą galvijų ūkio plėtra Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2018-03-23

Paskelbta: kovo 23, 2018

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Ūkininkė Dalia Kairaitienė Pavabalkšnio k. 5, Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav. tel. +370 682 27782, el. p. daliakairaitiene@gmail.com.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Galvijų ūkio plėtra Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.
PŪV aprašymas: Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui, bei grūdų auginimui, džiovinimui, sandėliavimui. Plėtros metu, numatoma padidinti galvijų kiekį nuo 756 sutartinių gyvulių (SG) iki 993 sutartinių gyvulių (SG), išplečiant esamus tris tvartus, nugriaunant du esamus tvartus ir jų vietoje pastatant naują tvartą.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2018 m. kovo 27 d. iki balandžio 10 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Plutiškių seniūnijos patalpose (adresu Mokyklos g. 5, LT-69466, Plutiškės, Kazlų Rūdos sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti PŪV vykdymo vietoje (Pavabalkšnio k. 5, Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. balandžio 11 d. 18 val. PŪV vykdymo vietoje, adresu: Pavabalkšnio k. 5, Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, el. p. info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.
SANTRAUKA_Galvijų ūkio plėtra Pavabalkšnio kaime (Informavimo laikotarpis baigėsi)