Informacija apie parengtą Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav., statybos projekto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2019-09-19

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“, Gamyklų g. 8, LT-68108 Marijampolė, tel. +370 343 71764, el. p. info@marijampole.litesko.lt.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav., statybos projektas.
PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas 0,1202 ha sklype planuojamai naujai trijų dujinių katilų katilinei, siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną. Naujai planuojamoje katilinėje projektuojami trys katilai, vienas katilas 293 kW nominalios galios, du katilai po 232 kW nominalios galios, kuras – suskystintos naftos dujos. Katilinė skirta šilumai gaminti ir tiekti, vandeniui šildyti.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2019 m. rugsėjo 24 d. iki spalio 9 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Igliaukos seniūnijos patalpose (adresu Vytauto g. 19, Igliauka, Marijampolės sav.). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. spalio 9 d. 17:30 val. Igliaukos seniūnijos patalpose (adresu Vytauto g. 19, Igliauka, Marijampolės sav.).
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

PVSV_Igliaukos kaimo katilinė SANTRAUKA