Informacija apie parengtą Dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime ir Antkalniškių kaime poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2020-06-30

Paskelbta: birželio 30, 2020

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, Tel.:  +370 211455, el. p. ramunas@jegaines.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Dviejų vėjo elektrinių statyba, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568).

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – dviem 2 MW galingumo vėjo elektrinėms, Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568).

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2020 m. liepos 3 d. iki liepos 21 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Skirsnemunės seniūnijos patalpose (adresu Nemuno g. 33, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaitos santrauka viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. liepos 21 d. 18:00 val. Skirsnemunės seniūnijos patalpose (adresu Nemuno g. 33, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav).
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas,  el. paštu  info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446 61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

Peržiūrėti santrauką: 2 VE PVSV_SANTRAUKA