Informacija apie parengtą Dviejų vėjo elektrinių Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijos Bendžių kaime ir Skirsnemunės seniūnijos Antkalniškių kaime statybos ir eksploatavimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2022-03-24

Paskelbta: kovo 24, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Vėjo jėgainių projektai“, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Dviejų vėjo elektrinių Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijos Bendžių kaime (sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6668, kadastro Nr. 9460/0003:136) ir Skirsnemunės seniūnijos Antkalniškių kaime (sklypo unikalus Nr. 4400-0826-8824, kadastro Nr. 9470/0001:226) statyba ir eksploatavimas.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – dviem vėjo elektrinėms.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://ekostruktura.lt/1oldweb/visuomenes-informavimas/  nuo 2022 m. kovo 29 d. iki balandžio 12 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2022 m. balandžio 12 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/0SKugSO arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje (prisijungti prie susirinkimo spausti čia).

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 8 446 61167, el. p. taurage@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaita, priedai