Atliktas poveikio aplinkai vertinimas (PAV) A5 kelio Viabaltica ruožui nuo Marijampolės iki Kalvarijos

Paskelbta: 2022-11-09

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km (56,83-72,50 km ruožas; 72,50-79,00 km ruožas; 79,00-85,00 km ruožas) rekonstravimas. Gautas PAV sprendimas dėl veiklos leistinumo. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“. Užsakovas – AB HISK (buvę AB Panevėžio keliai)