Informacija apie parengtą UAB „Jūrės medis“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Paskelbta: 2022-11-01

Informacija apie parengtą UAB „Jūrės medis“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Jūrės medis“ Medelyno g. 4, Jūrės km., Kazlų Rūdos sav. LT – 69446, tel. + 370 343 95083, el. p. juresmedis@juresmedis.lt.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.
PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Jūrės medis“, medienos dirbinių gamyba (klijuotos ir neklijuotos medienos statybinių konstrukcijų gamyba), adresu Kazlų Rūdos sav. Jūrės k., Medelyno g. 4.
PŪV aprašymas: SAZ nustatomas jau vykdomai medienos dirbinių gamybai (klijuotos ir neklijuotos medienos statybinių konstrukcijų gamybai) ir su ja susijusiai plėtrai (įmonės teritorijoje numatoma statyti 2850 m2 užstatymo ploto sandėlį). Sandėlis planuojamas vieno aukšto, jame numatoma saugoti pagamintą gatavą produkciją. Įmonėje pagaminamos produkcijos kiekis – iki 23000 m3/metus.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2018 m. kovo 29 d. iki balandžio 16 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Kazlų Rūdos seniūnijos patalpose (adresu M. Valančiaus g. 12, LT- 69405 Kazlų Rūda). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti PŪV vykdymo vietoje (Medelyno g. 4, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.) ir UAB „Ekostruktūra“ biure (Studentų g. 67-410, Kaune). Ataskaitos santrauka skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).
Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. balandžio 16 d. 18 val. PŪV vykdymo vietoje, adresu: Medelyno g. 4, Jūrės km., Kazlų Rūdos sav.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, el. p. info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.
PVSV_Santrauka_Jures medis (Informavimo laikotarpis baigėsi)