Informacija apie parengtą Ričardo Gervinsko įmonės „Dėdės baldai“, veikiančios adresu Kranto g.13, Juodausių k., Ukmergės r., užsiimančios baldų gamyba, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2022-08-10

Paskelbta: rugpjūčio 10, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Ričardo Gervinsko įmonė, įmonės kodas 182701251, adresas Kranto g. 13, Juodausiai, LT-20380 Ukmergės r., tel. +370 630 61196, faksas +37034048372, el. paštas info@dedesbaldai.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Ričardo Gervinsko įmonė „Dėdės baldai“, veikianti adresu Kranto g.13, Juodausių k., Ukmergės r., užsiimanti baldų gamyba.

Vieta (adresas): Vilniaus apskritis, Ukmergės r. savivaldybė, Lyduokių seniūnija, Juodausių kaimas, Kranto g.13.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas veikiančiai nestandartinių baldų projektavimo ir gamybos paslaugas teikiančiai Ričardo Gervinsko įmonei „Dėdės baldai“, siekiant objektui nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. rugpjūčio 16 d. iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Lyduokių seniūnijos patalpose (adresu Taikos g. 2, Lyduokių mstl., Ukmergės r., tel. +370 340 42425, +370 656 53203). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaitos skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. rugpjūčio 30 d. 17:00 val. Ričardo Gervinsko įmonės Dėdės baldai vykdomos veiklos patalpose (Kranto g. 13, Juodausiai, Ukmergės r. sav.).

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, LT–08221, Vilnius, tel. (8 5) 212 40 98, faks. (8 5) 261 27 07, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Susipažinti su PVSV ataskaita čia: PVSV ataskaita, Priedai