Informacija apie parengtą Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2022-06-09

Paskelbta: birželio 9, 2022

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  Joniškio rajono Bariūnų ŽŪB, įmonės kodas 157562515, adresas Parko g. 9, Bariūnai, LT-84420 Joniškio r., tel. +370 426 48328, +370 616 04590, faksas +370 426 48327, el. paštas rastine@bariunai.lt

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtra.

Vieta (adresas): Šiaulių apskritis, Joniškio rajono savivaldybė, Saugėlaukio seniūnija, Bariūnų kaimas, Senoji g. 35, Senoji g. 31.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – pieninių galvijų auginimo žemės ūkio bendrovėje planuojamai plėtrai padidinant auginamų galvijų skaičių nuo  876,3 sutartinių gyvulių (toliau – SG) iki 1123,5 SG.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 13 d. iki 2022 m. birželio 28 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Saugėlaukio seniūnijos patalpose (adresu Parko g. 7, Bariūnų k., Joniškio r. sav., (8 426) 48 300). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaitos skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 28 d. 17:00 val. Joniškio rajono Bariūnų ŽŪB administracinėse patalpose (Parko g. 9, Bariūnų k., Joniškio r. sav.).

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas,  el. paštu  info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. siauliai@nvsc.lt

Peržiūrėti PVSV ataskaitą: ataskaita, priedai