Informacija apie parengtą AB „Kauno baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68, Kaune, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: 2022-11-01

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  AB „Kauno baldai“, Drobės g. 66, LT-45181 Kaunas, tel. +370 37 341987, faksas +370 37 341925, el. p. info@kaunobaldai.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): AB „Kauno baldai“  plėtra, adresu Drobės g. 68, Kaune.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant planuojamai ūkinei veiklai – AB „Kauno baldai“ baldų gamybos plėtrai, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ). Plėtros metu numatoma iš esmės pertvarkyti teritoriją, nugriauti senus pastatus ir vietoje jų pastatyti modernų dviejų aukštų gamybos paskirties pastatą, įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles ir vykdyti tą pačią veiklą kaip iki šiol.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 6 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. rugsėjo 6 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/SQFM1hi arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje. Prisijungti prie susirinkimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: PVSV_Kauno baldai 3, Priedai sujungti sunumeruoti_3