2016-2021 m. įvykdyti/vykdomi šie projektai:

2021 m.

Planuojamų vienuolikos vėjo elektrinių parko, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose poveikio aplinkai vertinimas (PAV). 

Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Volfas Engelman” plėtros, adresu Kaunakiemio g. 2 Kaunas, atranka dėl PAV

Dviejų vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Bebrininkų kaime poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ir SAZ ribų nustatymo dokumento paruošimas

Medienos dirbinių įmonės, adresu Kašonys, Prienų r., Plento g. 19, 21, 23 poveikio visuomenės sveikatai vertinimas su sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymu.

Administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis komplekso statybos H. ir O.Minkovskių g. 41B, Kaune  atranka dėl PAV.

Žemės sklypuose, esančiuose Jonavos g. 62 ir Jonavos g. 62D, Kaune, planuojamų statyti statinių triukšmo ir oro taršos modeliavimas ir vertinimas

Vienos vėjo elektrinės statybos, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5552-9407) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Gyvenamosios paskirties pastatų, Europos per. 4, Kaunas, statybos projektas. Triukšmo ir oro vertinimas

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 22,559 iki 22,742 km kapitalinis remontas. Triukšmo vertinimas

Kalvarijų g. nuo Treinio g. iki Žalgirio g. ir nuo Trimitų g. iki Šeimyniškių g., Vilniaus m., kapitalinio remonto projekto“ gatvės esamos ir projektuojamos situacijos triukšmo ir taršos sklaidos modeliavimas ir vertinimas

IX-B geležinkelio transporto koridoriaus Kaišiadorys-Klaipėda kelyje Nr. I esančio tilto 94+634 km su geležinkelio keliu Nr. I Jonavos r. sav., teritorijoje rekonstravimo projekto atranka dėl PAV.

Žvyrkelių asfaltavimo paketo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas (13 ruožų).

AB „Vilma“ triukšmo modeliavimas ir vertinimas.

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir  Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projekto triukšmo modeliavimas ir oro taršos vertinimas

Polocko gatvės Vilniuje rekonstrukcijos triukšmo vertinimas ir modeliavimas

Paslaugų paskirties pastato – mikroautobusų remonto dirbtuvių su administracinėmis patalpomis Vakarinė g. 5, Garliavoje, Kauno r. sav., statybos projekto Triukšmo ir oro taršos vertinimas

Aukštabalio gatvės nuo Tilžės g. iki Išradėjų g. Šiauliuose sutvarkymo/įrengimo triukšmo ir oro taršos modeliavimas

UAB „Liūtukas ir Ko“, adresu Alovės g. 15, Kaune, planuojamos plėtros atranka dėl PAV.

Kėdainių r. Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas

Dviejų vėjo elektrinių statybos, adresu Jurbarko r. sav., Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemuniškių I kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0061-4224) ir Antkalniškių kaime (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2068-6568) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas

2020 m.

Lytagros žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio (fermos) plėtra, adresu Atgimimo g. 93, N. Bernatonių k., Kauno r. atranka dėl PAV.

Planuojamų vienuolikos vėjo elektrinių parko, Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Skirsnemuniškių I ir Antkalniškių kaimuose, sklypuose, kurių kadastro Nr. 9470/0001:233, 9470/0001:228, 9470/0001:255, 9470/0002:152, 9470/0001:119, 9470/0002:324, 9470/0001:267, 9470/0001:75, 9470/0001:121, 9470/0001:28, 9470/0001:22) vizualizacijų ir vizualinės taršos vertinimo darbai, 2020 m.

Planuojamo 60 m ryšio bokšto Naudvario kaime, Šiluvos seniūnijoje, Raseinių rajono savivaldybėje, poveikio kraštovaizdžiui vertinimas pagal Dubysos regioninio parko 2020-03-17 Nr. (6.2)-S-068 raštą, 2020 m.

UAB Autoverslo logistika Klaipėdos padalinio dviejų geležinkelio kelių ir aikštelės esančių Švepelių g. 3, Klaipėda, triukšmo modeliavimas ir vertinimas pagal NVSC pastabas, 2020 m.

Privažiuojamojo kelio į žemės sklypą, kad. Nr. 8940/0002:335, adresu Beržės g. 1, Beržės k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., kapitalinio remonto projekto ekonominė dalis, 2020 m.

Prekybos paskirties pastato (7.3) Moravų g. 1,3,5,7 Vilniuje informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV), 2020 m.

Kraštovaizdžio vizualinės taršos vertinimas modeliavimo būdu objektui – Negyvenamųjų poilsio paskirties pastatų, Rumšiškių g. 11, Grabučiškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statyba, 2020 m.

2019 m.

Dailidžių g. Alytuje rekonstravimo techninio projekto triukšmo modeliavimas ir oro taršos vertinimas, 2019 m.

Kreivosios gatvės Alytaus mieste remonto, įrengiant lietaus nuotekų tinklus, projekto triukšmo modeliavimas ir oro taršos vertinimas, 2019 m.

Vaivorykštės gatvės rekonstravimo Alytaus mieste techninio projekto triukšmo modeliavimas ir oro taršos vertinimas, 2019 m.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva – Priekulė – Dreižiai ruožas nuo 3,451 km iki 5,759 km, kuriam Priekulės mieste suteiktas Klaipėdos gatvės pavadinimas rekonstravimo projekto Natura 2000 reikšmingumo nustatymas, 2019 m.

Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliaukoje, statybos projekto poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas, 2019 m.

Geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda 333+254 km tilto paprastojo remonto projekto poveikio įsteigtoms ar potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo nustatymas, 2019 m.

Geležinkelių infrastruktūros objekto statybos geležinkelių linijos Naujoji Vilnia –Turmantas – valstybės siena su Latvija 51 km (Pažeimenė) poveikio įsteigtoms ir potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo įvertinimas, 2019 m.

Janonio rekonstravimo Palangoje techninio darbo projekto triukšmo sklaidos modeliavimo ir Kauno m. Seniavos plento rekonstrukcijos triukšmo modeliavimas, 2019 m.

Kitos (fermų) paskirties pastato Ablingos g. 18A, Tickinų k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav., kvapų skaičiavimas ir sklaidos modeliavimas, 2019 m.

Kitos paskirties pastato galvijams laikyti, Plungės r. sav., Babrungo sen., Berenių k. Pempinės g. 8 kvapų skaičiavimas ir sklaidos modeliavimas, 2019 m.

Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo kelio Nr. 2212Klaipėda–Triušiai–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–Trušeliai (Nr. KL1412), kurie sutampa su Danės gatve, rekonstravimo projekto triukšmo modeliavimas ir vertinimas, 2019 m.

Planuojamo baldų ir statybinių atliekų perdirbimo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r., triukšmo sklaidos ir oro taršos modeliavimas ir vertinimas, 2019 m.

Planuojamos rekonstruoti poilsio gatvės Šiauliuose triukšmo sklaidos modeliavimas ir vertinimas, 2019 m.
Šilutės miesto Knygnešių, H. Zudermano, Viržių, Pelkių, Bajoraičio gatvių rekonstravimų triukšmo modeliavimai ir vertinimai, 2019 m.

Tarptautinio Palangos oro uosto, Liepojos pl. 1, Palanga poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas, 2019 m. Organizatorius – VĮ Lietuvos oro uostai

Negyvenamųjų poilsio paskirties pastatų, Rumšiškių g. 11, Grabučiškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos poveikio įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas, 2019

Planuojamos rekonstruoti poilsio gatvės Šiauliuose triukšmo sklaidos modeliavimas ir vertinimas. Organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 2019

.

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2203 Dituva – Priekulė – Dreižiai ruožas nuo 3,451 km iki 5,759 km, kuriam Priekulės mieste suteiktas Klaipėdos gatvės pavadinimas rekonstravimo projekto“ Natura 2000 reikšmingumo nustatymas. Organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2019

UAB „Dailinta“ medienos ir jos gaminių bei baldų gamybos, adresu Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas, 2019 m.

Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo kelio Nr. 2212Klaipėda–Triušiai–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–Trušeliai (Nr. KL1412), kurie sutampa su Danės gatve, rekonstravimo projekto triukšmo modeliavimas ir vertinimas. Organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybė, 2019

Anglinės ir uosto geležinkelio kelynų rekonstrukcijos“ atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV). Organizatorius AB „Lietuvos geležinkeliai“, 2018-2019 m.

UAB „KUUSAMET“ metalų laužo ir atliekų supirkimo ir apdorojimo aikštelė adresu T. Masiulio g. 18L, Petrašiūnų seniūnijoje, Kauno mieste, žemės sklypo kad. Nr. 1901/0201:59 poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas, 2018-2019 m.

2018 m.

UAB „Autobilas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, apimančio planuojant apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ENTP), padidinant surenkamus ir laikomus metalo atliekų kiekius bei surenkant naujas metalo atliekų rūšis, adresu Sasnavos g. 70, Marijampolėje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas, 2018 m.

UAB „Antvita“ medienos ir medienos dirbinių veiklos adresu, Vilniaus g. 1E, Vaitkuškio k. Pabaisko sen., Ukmergės raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas, 2018 m.

Biržų AB „Siūlas“ kamino aukščio skaičiavimo ir katilinės oro teršalų sklaidos modeliavimo paslaugos, 2018 m.

Tilto (pralaidos) Veiviržėnų sen., Pašlūžmio k. per Šlūžmės upę poveikio statybos projekto (rekonstrukcijos) įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo įvertinimas, 2018 m.

Galvijų ūkio Plungės r. sav., Šateikių sen., Vydeikių k., Ežero g. 2 projektuojamo tvarto-angaro kvapų skaičiavimas ir sklaidos modeliavimas, 2018 m.

UAB “Jūrės medis“, medienos dirbinių gamybos (klijuotos ir neklijuotos medienos statybinių konstrukcijų gamybos), adresu Kazlų Rūdos sav. Jūrės k., Medelyno g. 4., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), SAZ nustatymas, 2018 m.

ŽŪB „Gražionių bekonas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos parengimas (ūkinė veikla – Kiaulių kompleksas, Kalnelio Gražionių k., Radviliškio r.), 2018 m.

Galvijų ūkio plėtros Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (SAZ nustatymas), 2018 m.

JONIŠKĖS (II ETAPAS – NUO KLEMIŠKĖS G. IKI LIEPŲ G.) IR ŠIENPJOVIŲ GATVIŲ KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO triukšmo sklaidos modeliavimas ir poveikio įvertinimas gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai. Organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybė, 2017 m.

UAB „Ladeira” eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, adresu Vasaros g. 22A Marijampolėje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (SAZ nustatymas), 2017-2018 m.

UAB „Rimi Lietuva“ mažmeninės prekybos centro adresu Varnių g. 41, Kaune statybos ir eksploatacijos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, 2017 m.

Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimo projekto poveikio įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybė, 2017 m.

Oro teršalų ir kvapų sklaidos įvertinimas Šiaulių regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, 2017 m.

ŽŪK „ Baltas lašas“ gavijų ūkio, adresu Dvaro g. 53, Meškalaukio kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio rajone, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Sanitarinių apsaugos zonų – SAZ nustatymas, 2017-2018 m.

UAB „Sanitex“ prekybos centro adresu Savanorių g. 404A, Kaune, statyba ir eksploatavimas.

Triukšmo sklaidos modeliavimas ir oro taršos emisijų įvertinimas gamybos paskirties pastato rekonstravimo, administracinės bei sandėliavimo paskirties pastatų paprastojo remonto ir pagalbinio ūkio pastato-sandėlio griovimo Algirdo g. 15, Skuodo m., projektui.

UAB „Sollor“ (veikiančios Kumprės g. 1 Pakumprio k., Išlaužo sen. Prienų sav.) į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekių įvertinimas, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas pažemio sluoksnyje, Aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos parengimas

IĮ „Saurolita“ mėsos gaminių gamybos, adresu S. Lozoraičio g. 42, Baltrušių km., Barzdų sen., Šakių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, 2017 m. SAZ nustatymas – PVSV ataskaitos parengimas

UAB „Sanitex“ prekybos centro Pabalių g. 2, Alytuje statybos projekto informacija atrankai dėl PAV, 2017 m.

UAB „Lanksti linija“ metalo gaminių gamybos modernizacijos ir plėtra, Pramonės g. 14, Alytuje atranka dėl PAV, 2017 m.

Žvyrkelių Nr. 4311 (4,90-5,50 km), Nr. 4407 (8,15-8,55 km) ir Nr. 4819 (2,60-4,095 km) aplinkos apsaugos dalių parengimas, nustatant vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas. Organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2017 m.

Aplinkos apsaugos dalies parengimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimui, 2017 m.

Triukšmo modeliavimas prekybos centrui, adresu Topolių g.1 Alytus, 2017 m.

Triukšmo sklaidos modeliavimas ir triukšmo mažinimo priemonių nustatymas Sodų Bendrijai „Rūta“, Birštone. Organizatorius: Birštono savivaldybės administracija, 2017 m.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3007 Nauradai – Naujamiestis – Krekenava ruožo nuo 19,83 km iki 20,80 km rekonstravimo Panevėžio raj. projekto poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2016 m.

Triukšmo sumažinimo modeliavimai savitarnos automobilių plovykloms, 2016 m.

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos metu atliktų visuomenės nuomonės apklausų, kraštovaizdžio srities specialisto (ų), diskusijų organizavimo, vedimo patirties turinčių specialistų konsultacijų paslaugų vykdant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone“. Užsakovas – Zarasų rajono savivaldybės administracija, 2016 m.

ir kt. projektai (sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nustatymas, poveikio aplinkai vertinimas).


Pagrindiniai teisės aktai: Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas.

SAZ nustatymo paslaugos teikiamos pramoniniams, žemės ūkio komerciniams objektams, atsinaujinantiems energijos šaltiniams, kt. pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašą.